فرانسه

::
فرانسهمرد انگلسی بخاطر کمک کردند به یک دختر 4 ساله افغان نزدیگ بود پنچ سال زندانی شود در فرانسه؛ 
وی در سال 2015 در شهر بندری کاله با اسرار پدر بهار احمدی دختر چهارساله افغان را از جنگل مهاجرین در شهر کاله فرانسه در داخیل ماشین خود پنهان کرده و بصورت غیر قانونی به لیدز انگلستان پیش دوستان شان ببرد به دام پلیس فرانسه افتاد، دیروز پنج شنبه دادگاهی در شمال فرانسه ایشان را خوش بختانه فقد محکوم به پرداخت هزار یورو جریمه نقدی کرد. آقای راب لاری که خود پدر چهار فرزند است، خانم شان به خاطر مشکلات که برای شان پیش آمده بود ازش جدا شده بود، و حالا این مدد کار امید وار است با تمام شدن این پرونده یک سر وسامان دوباره به خانواده خود بیدهد ...
آقای راب لار را خیلی ها رویی شبکه های اجتماعی همایت کردند

منبع اصلی مطلب : پرنده های مهاجر
برچسب ها : فرانسه
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت :


مسیر ,سنگین زندگی

دنیا کجولو من

:: دنیا کجولو من
مسیر ,سنگین زندگیاینگار دیروز بود فقط به خوردن و بازی کردن فکر میکردم، دوران بچگی من اینگار یک خواب بود همینکه بیدار شدم دیدم شانه هام زیر بار مسئولیت سنگین زندگی رفته و من با پاهای کجولویم زیر وزن سنگین زندگی قدم های کوجک برمیداشتم گرچی قدم های اولیه که برمیداشتم رویی دشت و بیابان بود و هیچ مسیر مشخص وجود نداشت، قدم های که بر میداشتم هر روز سخت و سختر میشد و پاهایم روی خار و سنگ میرفت و زخم بر میداشت ولی تلاش بی پایانم را ادامه دادم، در مرور زمان دیدم زخم های پاهایم دارد خوب میشه و قدم های کجولو من دارد استواترمیشه ....  بادیدن مسیر که پیمودم اگر پاهای سفت و سختم دوباره رویی سنگ و یا خار برود زخم بر نخواهد داشت  و قدم هایم استوار خواهد ماند البته اگر مسیر را اشتباه نکنم ...

منبع اصلی مطلب : پرنده های مهاجر
برچسب ها : مسیر ,سنگین زندگی
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : دنیا کجولو من


عاشورا ,مكتب ,هزاره ,حسين ,خدايي ,افغانستاني ,مشروعيت خدايي ,مكتب عاشورا ,انسان افغانستاني ,ايران وعدالت ,اسلامي ايران ,اسلامي ايران وعدالت ,جم

ما افغان ها

:: ما افغان ها
عاشورا ,مكتب ,هزاره ,حسين ,خدايي ,افغانستاني ,مشروعيت خدايي ,مكتب عاشورا ,انسان افغانستاني ,ايران وعدالت ,اسلامي ايران ,اسلامي ايران وعدالت ,جماين زن اعتماد اسلام، عاشورا وكشور هاي اسلامي را در خطر انداخت، هزار سال است كه ميگوييم اسلام بهترين دين وعادلانه ترين راه است، نظام هاي بشري سراسر ظالمانه اند وعدالت وانسانيت را نميدانند، اصلا انسان ناقص العقل است وبه دستور خدا وپيامبر محتاج است.
اما اين زن ونظام سياسي ساخت بشري كانادا، تمام اين باور ها را دروغ ثابت كرد.
جمهوري اسلامي ايران وعدالت علي حالا نزد كانادا به يك دينار عربي ارزش ندارد، در جمهوري اسلامي ايران وعدالت علي ، انسان افغانستاني حق ندارد شهروند ايران شود ولو انجا همه عمر زنده گي كند چه رسد انسان افغانستاني قانونگذار ونماينده مجلس ايران شود.
عاشورا نيز بي اعتبار شد، اگر حسين پيروز ميشد وحتي تمام جهان را اداره ميكرد، انگاه تبعيض نژادي وقومي مشروعيت خدايي پيدا ميكرد.
از نظر مكتب شيعه، دوازده امام نماينده هاي خداي اسلام اند، اولاد هاي علي برتري خوني ونژادي شان نه تنها محكوم است كه مشروعيت خدايي دارد.
در مكتب عاشورا ، زن ستم ديده افغانستاني نميتواند شهروند كانادا ، ايران وعربستان شود چه رسد كه نماينده مجلس ويا رهبر شود.
مكتب عاشورا مكتب ازادي است، ازادي خيال پردازانه وساخت هزاره است، هزاره به دروغ هايي كه برايش گفته شده نا سنجيده باور كرده است وحتي همان دروغ ها را چيغ وفرياد ميزند ودلش ميخواهد همه انرا قبول كنند.
خميني، حسين را بهتر از هر هزاره ميشناخت، برتري طلبي خميني وحق ندادن به هزاره نيز كار عاشورايي وحسيني خميني بود، 
درمكتب حسين وخميني، نژاد برتر مصلحت واراده خدايي است وبشر با عقل كم وناقص حق سوال وجواب ندارد.

منبع اصلی مطلب : پرنده های مهاجر
برچسب ها : عاشورا ,مكتب ,هزاره ,حسين ,خدايي ,افغانستاني ,مشروعيت خدايي ,مكتب عاشورا ,انسان افغانستاني ,ايران وعدالت ,اسلامي ايران ,اسلامي ايران وعدالت ,جم
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : ما افغان ها